Historie závodu

Kořeny tohoto lyžařského závodu sahají do roku 1986. U zrodu Telnického rohlíku stáli Ing. Jindřich Holinger, bývalý předseda SKI klubu Telnice a MUDr. Jan Münster, který byl od počátku ředitelem tohoto závodu. Myšlenka byla jednoduchá, vytvořit závod nejen pro mladé závodníky, ale i další "normální" lyžaře. Jednotlivé kategorie se tedy od juniorských kategorií, počítají vždy po desetiletích a umožňují srovnání lyžařských dovedností všech věkových skupin. Od prvního ročníku se také objevila kategorie speciální a to kategorie rodinných dvojic, kde vždy soutěží rodič se svým potomkem s věkovým rozdílem 20 let. Další kategorie, které jsou v současnosti součástí závodu, se postupně rozšiřovaly a tak se nyní soutěží také v kategoriích trojgenerace, manželské páry, sourozenci aj. Kategorie ale nejsou jediné co se rozrůstá, od počátku závodu také stále narůstá počet jednotlivých startujících.  V prvním ročníku bylo na startu  87 závodníků a v posledních ročnících se toto číslo rozrostlo téměř na tři stovky závodníků. Je také zajímavostí, že prvního ročníku se zúčastnil i současný vynikající fotbalový reprezentant, tehdy osmiletý Jiří Jarošík. V té době byl členem tehdejší tělovýchovné jednoty a pravidelně se umísťoval na předních příčkách v kategorii předžáků. A nebylo tomu jinak i při prvním ročníku o Telnický rohlík. V průběhu jednotlivých ročníků se závodu zúčastnily i další významné osobnosti lyžařského světa mj. Tomáš Kraus, trojnásobný mistr světa ve skicrossu, Boris Zakouřil, český reprezentant a několika násobný olympionik ve sjezdovém lyžování, Kurt Henrych, bývalý vynikající sjezdař a olympionik, Miroslav Schimmer, český reprezentant ve sjezdovém lyžování a účastník slavného Hanenkammu a mnoho dalších bývalých reprezentantů, kteří vzešli z ústeckého lyžařského ski klubu.

V roce 2012 se na startu celkem 325 závodníků, čímž se podařilo vytvořit nový čeký rekord v co největším počtu startujících v jednom lyžařském závodě na území ČR, čímž jsme se zapsali do České knihy rekordů. Bohužel 8 ročníků se z důvodu nedostatku sněhu uspořádat v 90. letech nepodařilo. 

 

 

Pro zajímavost ještě uvádíme vítěze jednotlivých ročníků v kategorii rodinných dvojic: 

 

1986    1. Hofmanovi       2. Mutlovi             3. Janouškovi

1987    1. Mutlovi            2. Příhodovi          3. Kubešovi       

1988    1. Příhodovi        2. Kubešovi           3. Škopkovi

1989,90,91         nekonalo se

1992    1. Dlouhý

1993,94,95,   nekonalo se pro nedostatek sněhu

1996    1. Škopkovi         2. Dlouhý         3. Schimmerovi

1997,98       nekonalo se

1999    1. Schimmerovi    2. Píšovi              3. Škopkovi

2000    1. Schimmerovi

2001    1. Schimmerovi    2. Píšovi              3. Škopkovi

2002    1. Dlouhý            2. Škopkovi          3.Holingerovi

2003    1. Juricovi            2. Férovi              3. Škopkovi

2004    1. Škopkovi          2. Juricovi            3. Procházkovi

2005    1. Dlouhý             2. Férovi               3. Škopkovi

2006    1. Neužilovi          2. Procházkovi      3. Dlouhý

2007    1. Maříkovi           2. Procházkovi      3. Rážovi

2008    1. Férovi              2. Maříkovi            3. Náhlovský

2009    1. Dlouhý             2. Maříkovi            3. Férovi

2010    1. Dlouhý             2. Náhlovský          3. Voštovi

2011    1. Maříkovi           2. Neužilovi           3. Voštovi

2012    1. Maříkovi           2. Schimmerovi      3. Škopkovi

2013    1. Maříkovi           2. Krátký               3. Škopkovi

2014     1. Adámkovi        2. Maříkovi            3. Pickovi

2015     1. Maříkovi          2. Holingerovi        3. Adámkovi

2016     1. Maříkovi          2. Neužilovi           3. Lankovi

2017    1. Maříkovi              2. Guttnerovi           3. Krátký

2018    1.  Guttnerovi       2. Krátký              3. Červovi

2019    1. Náhlovský        2. Lankovi             3. Krátký

2020     1. Covidovi

2021     1. Covidovi

2022     1. Maříkovi                  2. Krátký                    3. Lankovi

2023   1. Maříkovi             2. Lukšíkovi        3, Krátký