Kategorie

Každou kategorii, kam chce být účastník zařazen, je třeba před závodem nahlásit (v rámci písemné přihlášky)!!!

 

Kategorie:     

A "Pinďata" roč. 2015 a mladší
B Přípravka roč. 2012 - 2014
C Předžáci roč. 2010 – 2011
D Žáci a žákyně ml. roč. 2008, 2009
E Žáci a žákyně st. roč 2006, 2007
F Ženy a muži roč. 1951 a st.
G Ženy a muži roč. 1952 – 1961
H Ženy a muži roč. 1962 – 1971
I Ženy a muži roč. 1972– 1981
J Ženy a muži roč. 1982 – 1991
K Ženy a muži roč. 1992 – 2001
L Junioři a juniorky 2002 – 2005

Snowboard


Rodinné dvojice (Sčítají se časy např. otce a dcery)
Sourozenci (Sčítají se časy sourozenců)
Manželské páry (Sčítají se časy mažela a manželky)
Rodinné trojice (Sčítají se časy např. dědy, otce a vnuka)

 

Pozn. Pokud se závodník zúčastní závodu na lyžích i snowboardu, platí za každou kategorii samostatné startovné dle ceníku.