Kategorie 2024

A "Pinďata" roč. 2017 a mladší

B Přípravka roč. 2014 - 2016
C Předžáci roč. 2012 – 2013
D Žáci a žákyně ml. roč. 2010, 2011
E Žáci a žákyně st. roč 2008, 2009
F Ženy a muži roč. 1953 a st.
G Ženy a muži roč. 1954 – 1963
H Ženy a muži roč. 1964 – 1973
I Ženy a muži roč. 1974– 1983
J Ženy a muži roč. 1984 – 1993
K Ženy a muži roč. 1994 – 2003
L Junioři a juniorky 2004 – 2007

M Snowboard – muži

N Snowboard – ženy

 


Rodinné dvojice (Sčítají se časy např. otce a dcery)
Sourozenci (Sčítají se časy sourozenců)
Manželské páry (Sčítají se časy mažela a manželky)
Rodinné trojice (Sčítají se časy např. dědy, otce a vnuka)

 

 

Pozn. Pokud se závodník zúčastní závodu na lyžích i snowboardu, platí za každou kategorii samostatné startovné dle ceníku.